Studie a analýzy

Zpracováváme studie ekonomické návratnosti modernizace pohonů s frekvenčními měniči, zejména na pohony s velkou úsporou el. energie jako jsou čerpadla, kompresory a ventilátory.